Komisie Obecného zastupiteľstva


Finančná a majetková komisia :
predseda : Ing. Ľubica Machatová
členovia : Mária Macáková, Bc.Lucia Huňadyová, Ing.Martina Horňáková, Ing.Iveta Valachová

Komisia životného prostredia,výstavby, územného plánovania, dopravy a verejného poriadku:
predseda : Alena Maďarová
členovia : Ladislav Mališka, Ing. Ľubica Požgajová, Helena Sárazová, Milan Betka

Komisia školstva, kultúry,športu a mládeže:
predseda :
členovia: Miroslava Černáková, Martina Zrubcová, Matej Valent, Marek Minár

Komisia sociálna, zdravotná a seniorov:
predseda : Ivana Sádovská
členovia : Mgr.Jana Macáková, Irena Kapsová, Andrea Drapáková, Štefan Uhrin

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda : Ing. Juraj Machata
členovia : Stanislav Drapák, Ivana Sádovská,Time


In-počasie Meteoinfo

Valid HTML 4.01 Transitional


TOPlist
Official webpage:   www.lucnica.net
O Obci ::Obecný úrad ::Kultúra / Podujatia ::Fotogaléria / Video ::Odpadové hospodárstvo ::VZN Obce ::Kontakt